wordpress知更鸟主题qq咨询按钮修改成加入qq群

avatar 2019年3月9日16:45:29 评论 1,225

wordpress知更鸟主题qq咨询按钮修改成加入qq群

一般如果网站右侧加了qq咨询按钮,会很多人没事先来骚扰,广告一大堆,本博客所以换成了qq群

仅此记录下

wordpress知更鸟主题qq咨询按钮修改成加入qq群

 

 

源代码:

<a target="_blank" rel="external nofollow" rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.lurbk.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cDovL3dwYS5xcS5jb20vbXNncmQ/dj0zJmFtcDt1aW49PC9zcGFuPjxzcGFuIGNsYXNzPQ=="pun"><?php%20echo%20zm_get_option('qq_id');%20?>&site=qq&menu=yes" title="QQ在线咨询" rel="external nofollow"><i class="be be-qq"></i></a>

修改上面的链接即可,

修改后代码:

<a target="_blank" rel="external nofollow" href="<span%20style="color: #ff6600;">https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5OC0PnB" title="QQ在线咨询" rel="external nofollow"><i class="be be-qq"></i></a>

 

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
avatar

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: